Sosiaalivakuutusmaksut 2018: 

Työeläkemaksu (TyEL):

Sopimustyönantajan osuus: (18,9%/2017) 17,75% / 2018

Työntekijän osuus:

- 17-52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat (6,15%/2017) 6,35% / 2018

- 53-62-vuotiaat (7,65% yli 53-vuotiaat/2017) 7,85% / 2018

2018 kokonaismaksu 25,30 %


Työttömyysvakuutusmaksu 17-64-vuotiaat:

- TA (0,80%/2017) 0,65% / 2018

- TT (1,60%/2017) 1,90% / 2018


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu):

(1,08%/2017) 0,86% / 2018


Lisää tärkeitä lukuja 2018