Sosiaalivakuutusmaksut 2019: 

Työeläkemaksu (TyEL):

Sopimustyönantajan osuus keskimäärin: 17,35% 

Työntekijän osuus:

- 17-52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat  6,75

- 53-62-vuotiaat  8,25% 

2018 kokonaismaksu 25,20 %


Työttömyysvakuutusmaksu 17-64-vuotiaat:

- TA  0,50%

- TT  1,50% 


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu):

0,77


Kansallinen tulorekisteri (KATRE) otetaan käyttöön vuonna 2019 

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan mm. maksetut palkat. 

Tulorekisterin myötä ilmoitukset menevät verohallinnolle, työeläkeyhtiöille, työttömyysvakuutusrahastolle sähköisesti, eikä erillisiä vuosi-ilmoituksia enää tarvita.


Sosiaalivakuutusmaksut 2018: 

Työeläkemaksu (TyEL):

Sopimustyönantajan osuus: (18,9%/2017) 17,75% / 2018

Työntekijän osuus:

- 17-52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat (6,15%/2017) 6,35% / 2018

- 53-62-vuotiaat (7,65% yli 53-vuotiaat/2017) 7,85% / 2018

2018 kokonaismaksu 25,30 %


Työttömyysvakuutusmaksu 17-64-vuotiaat:

- TA (0,80%/2017) 0,65% / 2018

- TT (1,60%/2017) 1,90% / 2018


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu):

(1,08%/2017) 0,86% / 2018


Lisää tärkeitä lukuja 2018